Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lévinas a fenomenologie
Název práce v češtině: Lévinas a fenomenologie
Název v anglickém jazyce: Levinas and Phenomenology
Klíčová slova: Lévinas, fenomenologie
Klíčová slova anglicky: Levinas, Phenomenology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2015
Datum zadání: 14.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Text se bude věnovat Lévinasovu pohledu na fenomenologii, tak jak ji načrtává zejména v knize Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. Nejprve se pokusí ukázat, jak Lévinas interpretuje a komentuje fenomenologii Husserlovu, dále se zaměří na poslední část knihy Objevování, zejména na pasáže týkající se jazyka, potažmo řeči. Cílem je zejména ukázat, kam Lévinasovo myšlení posouvá fenomenologii, tak jak ji fundoval Husserl a v čem se ukazuje Lévinasův přínos a originalita.
Seznam odborné literatury
LEVINAS, Emmanuel. Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. 1. vyd. Pavel Mervart, 2014. ISBN 978-80-7465-127-4.
LEVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-20-8.
HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN ISBN 80-7298-085-8.
FOUCALT, Michel. Toto nie je fajka. Bratislava: Kalligram, 2010. ISBN 978-80-8101-204-4.
DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993. ISBN 80-7115-046-0.
STEINER, George. Po Bábelu, otázky jazyka a překladu. TRIÁDA, 2010. Přel. Šárka Grauová, 2010. ISBN: 978-80-87256-38-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK