Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vytvoření a vedení neuroepidemiologické studie kognitivního stárnutí a mírné kognitivní poruchy (MCI), s důrazem na vliv faktorů životního stylu a prevenci
Název práce v češtině: Vytvoření a vedení neuroepidemiologické studie kognitivního stárnutí a mírné kognitivní poruchy (MCI), s důrazem na vliv faktorů životního stylu a prevenci
Název v anglickém jazyce: The Design and Conduct of the neuroepidemiological study of aging, and MCI with the emphasis on the life style factors and prevention.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (13-442)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2015
Datum zadání: 13.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.04.2015
Datum a čas obhajoby: 13.07.2020 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: prof. MUDr. Petr Zach, CSc.
  prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK