Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časná stádia neurodegenerativních onemocnění a jejich diagnostika metodami klinické a experimentální neuropsychologie
Název práce v češtině: Časná stádia neurodegenerativních onemocnění a jejich diagnostika metodami klinické a experimentální neuropsychologie
Název v anglickém jazyce: Early stages of neurodegenerative diseases and their diagnostics using methods of clinical and experimental neuropsychology
Klíčová slova: subjektivní kognitivní pokles, mírná kognitivní porucha, Alzheimerova nemoc, kognitivní funkce, subjektivní kognitivní stížností, neuropsychologické testování
Klíčová slova anglicky: subjective cognitive decline, mild cognitive impairment, Alzheimer´s disease, subjective cognitive complaints, neuropsychological assessment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (13-442)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2015
Datum zadání: 13.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.04.2015
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
  doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK