Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití rotační tromboelastometrie (ROTEM) v perioperační medicíně a její porovnání se standardními koagulačními testy (PT, aPTT)
Název práce v češtině: Využití rotační tromboelastometrie (ROTEM) v perioperační medicíně a její porovnání se standardními koagulačními testy (PT, aPTT)
Název v anglickém jazyce: Use of rotational thromboelastometry (ROTEM) in perioperative medicine and its comparison with standard coagulation testing (PT, aPTT)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miroslav Durila, MHA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.04.2015
Datum zadání: 10.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.04.2015
Datum a čas obhajoby: 18.03.2021 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:21.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2021
Oponenti: prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
  doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK