Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The study on interactions of functional surfaces with biological systems
Název práce v češtině: Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy
Název v anglickém jazyce: The study on interactions of functional surfaces with biological systems
Klíčová slova: vysoce rezistentní funkční povrchy|zwitterionické polymerní kartáče|biosensory|funkcionalizace|nespecifická adsorpce
Klíčová slova anglicky: antifouling functional coatings|zwitterionic polymer brushes|biosensors|functionalization|fouling
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2015
Datum zadání: 25.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Datum a čas obhajoby: 30.03.2021 15:15
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2021
Oponenti: prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.
  Nicholas Stephanopoulos
 
 
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno.
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno.
Předběžná náplň práce
Toto téma je zaměřené na studiu biomolekul a interakcí mezi nimi pomocí spektroskopie Ramanova rozptylu a biosenzorů založených na rezonanci povrchových plasmonů. Práce na tomto tématu bude zahrnovat návrh a přípravu optických nanostruktur pro povrchem zasílenou spektroskopii Ramanova rozptylu (SERS) a biosenzory založené na rezonanci povrchových plasmonů (SPR), imobilizaci biomolekul na površích těchto nanostruktur, návrh a realizaci interakčních experimentů a interpretaci naměřených dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK