Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj databázového rozhraní pro počítačový slovník
Název práce v češtině: Vývoj databázového rozhraní pro počítačový slovník
Název v anglickém jazyce: Development of database application for computer glossary
Klíčová slova: Slovníková aplikace, databázová aplikace, vývoj aplikace, agilní metodika, framework, vývojové prostředí, jednotkové testy, funkční testy.
Klíčová slova anglicky: Glossary application, database application, application development, agile methodologies, framework, development environment, unit test, factory acceptance test.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2015
Datum zadání: 09.04.2015
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Analyzujte a zhodnoťte aktuálně dostupné slovníky a slovníkové aplikace z hlediska dostupnosti, poskytovaných uživatelských funkcí a metod plnění obsahu
• Specifikujte nejčastější problémy existujících aplikací
• Definujte základní funkce a rozhraní vlastní aplikace
• Vytvořte návrh slovníkové aplikace včetně zmapování rolí a procesů
• Navrhněte konceptuální a fyzický model databáze aplikace
• Implementujte funkční část vlastní slovníkové aplikace včetně jednotkových a akceptačních testů
• Ověřte modelovou aplikaci a vyhodnoťte možnosti dalšího rozšíření aplikace
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvoření modelového postupu návrhu databázové aplikace včetně dodržení agilních metodik vývoje. Součástí práce je rovněž nezbytná analýza aktuálně dostupných řešení, nasazení vhodné techniky vývoje, realizace a ověření modelového řešení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK