Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Contemplating the binary bind between cultural relativism and universalism: from theoretical critique to practical considerations
Název práce v češtině: Contemplating the binary bind between cultural relativism and universalism: from theoretical critique to practical considerations
Název v anglickém jazyce: Contemplating the binary bind between cultural relativism and universalism: from theoretical critique to practical considerations
Klíčová slova: cultural relativism, universalism, culture, essentialism, concrete universal, multiculturalism, identity politics, human rights
Klíčová slova anglicky: cultural relativism, universalism, culture, essentialism, concrete universal, multiculturalism, identity politics, human rights
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: David Verbuč, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2015
Datum zadání: 24.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Předmět: Thesis Defence (YAKE05)
Oponenti: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK