Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor
Název práce v češtině: Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor
Název v anglickém jazyce: Application of electrical resistivity tomography technique to detect underground cavities
Klíčová slova: ERT, podzemní prostory, jeskyně, Moravský kras
Klíčová slova anglicky: ERT, underground cavities, caves, Moravian Karst
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Řešitel: Bc. Radek Kučera - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2015
Datum zadání: 05.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: Mgr. Jakub Široký
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude spočívat ve vypracování dvou částí – rešeršní, která se bude zabývat jednak shromážděním poznatků z odborné literatury týkajících se možností, omezení a aplikací geoelektrických odporových metod při geovědním výzkumu a konkrétně uplatněním těchto metod při vyhledávání podzemních prostor. Rešerše bude doplněna o stručný přehled fyzickogeografických poměrů v okolí zájmového území, zejména geomorfologických a geologických s ohledem na zaměření práce.
Druhou částí práce bude aplikace poznatků nabytých rešerší při měření a zpracování konkrétního průzkumu podzemních prostor podle dohody se školitelem. Předpokládá se navazující diplomová práce na takto nalezených lokalitách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK