Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Doba života mionu
Název práce v češtině: Doba života mionu
Název v anglickém jazyce: Muon life-time
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
.
Předběžná náplň práce
Miony vznikající v interakcích kosmického záření s atmosférou lze registrovat
v laboratoři. Při rozpadu mionu se zpravidla vyzáří elektron nebo pozitron.
Měrením doby mezi vstupem mionu do měřicího zařízení a registrací dceřiného
elektronu/pozitronu lze určit dobu života mionu.
Náplní práce je návrh a realizace
nové úlohy Doba života mionu, její odzkoušení a vypracování návodu.
Téma je vhodné pro bakalářskou práci studenta jaderné fyziky nebo jako
diplomová práce pro studenta pedagogiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK