Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ALFA
Název práce v češtině: ALFA
Název v anglickém jazyce: ALFA
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
.
Předběžná náplň práce
ALFA je polohově citlivý detektor, který slouží ke zkoumání rozptylu protonů na velmi malé
úhly. Protony jsou urychlovány na LHC v CERN a srážejí se vstřícně v interakčním
bodě detektoru ATLAS. Detektory ALFA jsou instalovány 240 m od místa srážek
ve vzdálenosti několik milimetrů od svazku. Umožňují tak zkoumání rozptylu protonů
na velmi malé úhly. V předchozích letech běhu LHC byla změřena experimentální data,
která dosud nebyla zracována.
Náplní práce je zpracování části změřených experimentálních dat.
Téma je vhodné pro diplomovou práci studenta jaderné fyziky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK