Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy Spojených států a Latinské Ameriky ve světle kubánského problému na počátku 60. let
Název práce v češtině: Vztahy Spojených států a Latinské Ameriky ve světle
kubánského problému na počátku 60. let
Název v anglickém jazyce: U.S. - Latin America Relations in Reflektion of the Cuban Problem at the Begining of 60'S
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 20.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK