Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kvalita výuky začínajících učitelů fyziky
Název práce v češtině: Kvalita výuky začínajících učitelů fyziky
Název v anglickém jazyce: The Quality of Teaching by Beginning Physics Teachers
Klíčová slova: kvalita výuky, kvalita výuky fyziky, začínající učitel, pedagogické pozorování, případová studie
Klíčová slova anglicky: quality of teaching, quality of physics teaching, beginning teacher, pedagogical observation, case study
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2015
Datum zadání: 01.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se standardizovaným nástrojem k pozorování výuky fyziky (parametrů její kvality).
2. Absolvovat zácvik, na základě kterého bude pozorování pomocí nástroje dostatečně reliabilní.
3. Spolu s vedoucím práce vytipovat, oslovit a zajistit několik čerstvých absolventů oboru učitelství fyziky pro SŠ, kteří vyučují na vyšším gymnáziu a kteří umožní pozorování několika vyučovacích hodin.
4. U každého z učitelů pozorovat během školního roku 2015/16 přibližně 8 vyučovacích hodin.
5. Provést s každým z učitelů polostrukturovaný rozhovor, který umožní zasadit informace zjištěné během pozorování do širšího a hlubšího kontextu.
6. Na základě provedených pozorování a rozhovorů charakterizovat a interpretovat výuku vedenou jednotlivými učiteli.
Seznam odborné literatury
Žák, V. (2014). The Quality of Physics Teaching – Cases of Teaching over Time and in Space by Three Teachers. Orbis Scholae, 8(2), 61–82.
Žák, V. (2014). Kvalita výuky fyziky dvojí perspektivou – porovnání pohledů výzkumníka a učitele. Pedagogika, 64(1), 66–80.
Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.
Janík, T., & Chvál, M. (Eds.). (2012). Kvalita ve vzdělávání [Monothematic issue]. Orbis scholae, 6(3).
Žák, V. (2008). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Pedagogika, 58(1), 61–72.
Bayrhuber, H., Ralle, B., Reiss, K., Schön, L.-H., & Vollmer, H. J. (2004). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck: StudienVerlag.
Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK