Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetické programování pro řízení hejna robotů
Název práce v češtině: Genetické programování pro řízení hejna robotů
Název v anglickém jazyce: Genetic Programming for Control of Robotic Swarms
Klíčová slova: homogenní robotická hejna; evoluční algoritmy; genetické programování
Klíčová slova anglicky: homogeneous robotic swarms; evolutionary algorithms; genetic programming
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2015
Datum zadání: 31.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s technikami evolučních algoritmů a genetického programování a aplikuje je na problém řízení hejna homogenních robotů (tj. takového hejna, kde jsou všichni roboti stejní a se stejným programem). Navržené techniky budou otestovány v několika různých scénářích, např. shlukování robotů, prohledávání dané oblasti atd.

Součástí práce je také implementace jednoduchého simulátoru, ve kterém bude možné navržené techniky otestovat na hejnech jednoduchých robotů.
Seznam odborné literatury
[1] Koza, John R. Genetic programming: on the programming of computers by means of natural selection. Vol. 1. MIT press, 1992.
[2] Poli, Riccardo, et al. A field guide to genetic programming. Lulu.com, 2008.
[3] Michalewicz, Zbigniew, and David B. Fogel. How to solve it: modern heuristics. Springer Science & Business Media, 2004.
[4] Trianni, Vito, et al. Evolving aggregation behaviors in a swarm of robots. Advances in artificial life. Springer Berlin Heidelberg, 2003. 865-874.
[5] Yalcin, Cagri. Evolving aggregation behavior for robot swarms: A cost analysis for distinct fitness functions. Computer and Information Sciences, 2008. ISCIS'08. 23rd International Symposium on. IEEE, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK