Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katolická mírová hnutí 1948-1968 v Československu s důrazem na osobu Josefa Plojhara
Název práce v češtině: Katolická mírová hnutí 1948-1968 v Československu s důrazem na osobu Josefa Plojhara
Název v anglickém jazyce: Catholic movements of peace in Czechoslovakia 1948-1968 with focus on character of Josef Plojhar
Klíčová slova: Hnutí|mír|katolicismus|Československo|kněz|ideologie|bojovník|perzekuce|komunismus|papež|stát
Klíčová slova anglicky: Movement|peace|catholic|Czechoslovakia|priest|ideology|fighter|persecution|communism|pope|state
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2015
Datum zadání: 27.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Účelem diplomové práce je zmapovat činnost a organizaci katolických mírových hnutí v Československu mezi roky 1948-1968, konkrétně pak tzv. Celostátního mírového výboru, Velehradského výboru a Mírového hnutí katolického duchovenstva. V práci bude kladen důraz na osobu Josefa Plojhara, který stál v čele těchto hnutí a reprezentoval křídlo tzv. vlasteneckých kněží.
Seznam odborné literatury
VAŠKO V. (2004): Dům na skále 1/ církev zkoušená 1945-1950, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství.
VODIČKOVÁ S. (2009): Uzavírám vás do svého srdce, Praha, Brno, ÚSTR/CDK.
BALÍK S., HANUŠ J. (2013): Katolická církev v Československu 1945–1989, Brno, CDK.
VEBER T.: Josef Plojhar – pronásledovatel nebo pronásledovaný, In: FIAMOVÁ M., JAKUBČIN P. (Eds.) (2010): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej europy, Bratislava, Ústav pamati národa.
HOFFMANN B. (1946): A kdo Vás zabije, Přerov, Společenské podniky v Přerově.

HEJL V. (1990): Zpráva o organizovaném násilí, Praha, Univerzum.

BENEŠ J. (1964): Ač zemřelí ještě mluví, Praha, Ústřední církevní nakladatelství.
PLOJHAR J. (1952): Budujme socialismus, Praha, Vyšehrad.
PLOJHAR J. (1951): Katolická církev v lidové demokracii, Praha, Česká katolická charita.
PLOJHAR J. (1971): Křesťané a socialismus, Praha, Vyšehrad.
PLOJHAR J. (1955): Pevný základ naší bezpečnosti a míru, Praha, Lidová demokracie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK