Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu
Název práce v češtině: Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu
Název v anglickém jazyce: Studying the distribution of substituents in derivatives based on hyaluronane
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2015
Datum zadání: 06.10.2015
Datum a čas obhajoby: 04.03.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.03.2021
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
  Ing. Josef Chmelař, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Martina Hermannová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. www.sciencedirect.com
2. Web of Science
3. Mezinárodní časopis Trends in Analytical Chemistry
4. Food chemistry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK