Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediace jako alternativní způsob řešení sporů
Název práce v češtině: Mediace jako alternativní způsob řešení sporů
Název v anglickém jazyce: Mediation as an alternative manner of dispute resolution
Klíčová slova: mediace, ADR, mediátor, konflikt
Klíčová slova anglicky: mediation, ADR, mediator, dispute
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2015
Datum zadání: 24.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 10:00
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK