Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Code-switching in Bilingual Children
Název práce v češtině: Střídání kódů u bilingvních dětí
Název v anglickém jazyce: Code-switching in Bilingual Children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mark Robert Farrell
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 23.03.2015
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK