Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni.
Název práce v češtině: Tlumočnická neutralita při tlumočení na vysoké úrovni.
Název v anglickém jazyce: The interpreter's neutrality during interpreting for high-level officials.
Klíčová slova: tlumočnická neutralita|tlumočnická nestrannost|tlumočnická podjatost|etický kodex|konferenční tlumočník|konsekutivní tlumočení|simultánní tlumočení|šušotáž|tlumočení na vysoké úrovni|Česká republika|Ruská federace
Klíčová slova anglicky: interpreter's neutrality|interpreter’s impartiality|interpreter’s bias|code of ethics|conference interpreter|concecutive interpreting|simultaneous interpreting|chuchotage/whispering|interpreting for high-level officials|Czech Republic|Russian Federation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2015
Datum zadání: 23.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.03.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude věnována tématu tlumočnické neutrality při tlumočení na vysoké úrovni (pro hlavy států, předsedy vlád, ministry atd.). Práce bude mít povahu teoreticko-empirické a bude se skládat z několika částí. Teoretická část bude obsahovat výklad takových stěžejních pojmů, jako je „tlumočnická neutralita“, „tlumočnická nestrannost“, „tlumočnická podjatost“, a bude podávat přehled příslušných teorií a výsledků již provedených výzkumů v předmětné oblasti, mimo jiné o vlivu způsobu tlumočení (konsekutivní, simultánní) na míru tlumočnické neutrality. Zvláštní kapitolu budou tvořit poznatky o souběhu tlumočnického povolání s dalšími (frontoví tlumočníci, vojenští tlumočníci, tlumočníci-vyjednávači, tlumočníci-diplomaté, tlumočníci-politikové) a o dopadu takového souběhu na neutralitu tlumočníka. Empirická část se bude opírat o část teoretickou a bude mít povahu dotazníkového šetření, příp. rozhovorů s tlumočníky, kteří mají osobní zkušenosti s tlumočením na vysoké úrovni. V rámci výzkumu se diplomantka pokusí zjistit, čím může být tlumočnická neutralita ovlivněna (způsob tlumočení, gender, souběh povolání, politické názory a postoje tlumočníka, ideologie, probíhající konflikt/válka atd.) a jak se to odráží na výkonu tlumočníka (významové posuny, zmírnění expresivity, vyjádření svého názoru, intervence do průběhu jednání atd.).
Pokyny k vypracování: Diplomovou práci opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Dodržujte formální náležitosti stanovené Opatřením děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
· BAER, Brian James. Through the Cold War lens: Russian and US interpreters as cultural and political mediators. In: FERNÁNDEZ-OCAMPO, Anxo, WOLF, Michaela. Framing the interpreter. Towards a visual perspective. London: Routledge, 2014, s. 190–199. ISBN 978–1–315–74341–8.
· BAIGORRI, Jesús, 2010. Wars, languages and the roles of interpreters [online]. In: Les liaisons dangereuses: Langues, traduction, interprétation. Colloque organisé á l'ETIB en décembre 2010. Beyrouth: Université Saint-Joseph, Collection Sources Cibles, s. 173–204. Dostupné z:http://campus.usal.es/~alfaqueque/publicaciones/baigorri/(2011) BAIGORRI - War, languages and role(s) of interpreters.pdf
· BAIGORRI, Jesús. Interpreters at the edges of the Cold War. In: FERNÁNDEZ-OCAMPO, Anxo, WOLF, Michaela. Framing the interpreter. Towards a visual perspective. London: Routledge, 2014, s. 163–171. ISBN 978–1–315–74341–8.
· BAKER, Mona. Forget neutrality. The Linguist. 2009, 48(3), s. 24–26. ISSN 0268-5965.
· BAKER, Mona. Translation and Conflict. A Narrative Account. London and New York: Routledge, 2006. 203 s. ISBN13 978-0-415-38396-7.
· BARTOLINI, Giulio, 2009. General principles of international humanitarian law. The AIIC Webzine [online]. Dostupné z:http://aiic.net/page/3396/general-principles-of-international-humanitarian-law/lang/1
· BEREŽKOV, Valentin, 1999. Â mog ubit´ Stalina. Žurnal Vestnik Online [online]. 12(193). Dostupné z:http://www.vestnik.com/issues/98/0609/win/berezh.htm
· BEREŽKOV, Valentin. Kak â stal perevodčikom Stalina. M.: DEM, 1993. 400 s. ISBN 5-85207-044-0.
· BEREŽKOV, Valentin. Râdom so Stalinym. M.: Vagrius, 1999. 480 s. ISBN 5-7027-0860-1.
· BEREŽKOV, Valentin. Stranicy diplomatičeskoj istorii. M.: Meždunarodnye otnošenija, 1987. 616 s.
· ČUŽAKIN, Andrej. Ten´ lidera: vzglâd na istoriû XX v. glazami perevodčikov-diplomatov. Žurnal Rossija XXI. M.: 2005, 1, s. 166–181. ISSN 08698503.
· DISLER, Edith A. Language and Gender in the Military: Honorifics, Narrative, and Ideology in Air Force Talk. Amherst, NY: Cambria Press, 2008. 244 s. ISBN13 978-1604975383.
· EDWARDS, Victoria, 2001. The Role of Communication in Peace and Relief Mission Negotiations. Translationjournal.net [online]. 2002, 6(2). Poslední změna: Last updated on: 05.19.2014 10:06:23. ISSN 1536-7207. Dostupné z:http://translationjournal.net/journal/20interpr.htm
· FOOTITT, Hilary, KELLY, Michael. Languages at War. Policies and Practices of Language Contacts in Conflict. Palgrave Studies in Languages at War. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 288 s. ISBN 9780230368774.
· GARBOVSKIJ, Nikolaj, MIŠKUROV, Eduard. Vojennyj perevod v sovremennom mire (těoretiko-metodologičeskije, lingvističeskije, vojenno-istoričeskije i social'no-političeskije aspekty). Vestnik Moskovskogo universitěta. Serija 22: Těorija perevoda. M.: Izdatěl'stvo Moskovskogo universitěta, 2010, 2, s. 16–41. ISSN 2074-6636.
· GARDER, Ramunčo. Istoriâ voennyh perevodčikov vo Francii. Vestnik Moskovskogo universitěta. Serija 22: Těorija perevoda. M.: Izdatěl'stvo Moskovskogo universitěta, 2010, 2, s. 55–73. ISSN 2074-6636.
· GAVRILOV, Lev, KURAPOVA, Elizaveta, TORSUKOV, Evgenij. Podgotovka perevodčeskih kadrov v rossii (k istorii voprosa). Vestnik Moskovskogo universitěta. Serija 22: Těorija perevoda. M.: Izdatěl'stvo Moskovskogo universitěta, 2014, 2, s. 125–135. ISSN 2074-6636.
· GURIANOVA, Antonina, 2010. Neutrality in conference interpreting: influence of mode (simultaneous versus consecutive) on the neutrality of the interpreter [online databáze]. Ženeva. Magisterská (diplomová) práce. Ženevská univerzita. Vedoucí práce Barbara MOSER-MERCER. Dostupné z:http://archive-ouverte.unige.ch/unige:15903
· INGHILLERI, Moira, HARDING, Sue-Ann. Translating Violent Conflict. The Translator. Manchester: St. Jerome Publishing, 2010, 16(2), s. 165–173. ISSN 1355-6509.
· KADYŠEV, Maksim. Perevod na peredovoj [videozáznam na DVD]. 2012.
· KAHANE, Eduardo, 2007. Interpreters in conflict zones: the limits of neutrality. The AIIC Webzine [online]. Dostupné z:http://aiic.net/page/2691/interpreters-in-conflict-zones-the-limits-of-neutrality/lang/1
· KELLY, Michael, BAKER, Catherine. Interpreting the Peace: Peace Operations, Conflict and Language in Bosnia-Herzegovina. Palgrave Studies in Languages at War. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 227 s. ISBN 9781137029836.
· KURAPOVA, Elizaveta. Osobennosti praktičeskoj deâtel´nosti voennyh perevodčikov v lokal´nyh vojnah [online]. Dostupné z:http://vkimo.com/node/1869
· KURAPOVA, Elizaveta. Sostavlâûŝie professii voennogo perevodčika [online]. Dostupné z:http://www.vkimo.com/node/1867
· LAVER, Richard, 2014. Interpreters are being killed. Help save a life. The AIIC blog [online]. Dostupné z:http://aiic.net/page/6573/interpreters-working-in-war-zones-face-grave-risks-it-s-time-to-act/lang/1
· MAKARYČEV, Maksim. Ež dlâ amerikancev (beseda s Nikolaem Leonovym). Rossijskaja Gazeta [online]. 25. 10. 2007. Dostupné z:http://www.rg.ru/2007/10/25/cuba-krizis.html
· MATASOV, Roman. Sinhronnye perevodčiki na nûrnbergskom processe: humani nihil a me alienum puto. Vestnik Moskovskogo universitěta. Serija 22: Těorija perevoda. M.: Izdatěl'stvo Moskovskogo universitěta, 2010, 2, s. 74–85. ISSN 2074-6636.
· MINAEV, Sergej. Janki razgrabili v Bagdadě vse sinagogi (beseda s Vadimom Avakânom). Ekspress gazeta [online]. 26. 4. 2010, 17 (794). Dostupné z:http://www.eg.ru/daily/politics/18934/
· PLUTENKO, Ûrij. Rybalka s komandante (beseda s Nikolaem Leonovym). Rossijskaja Gazeta [online]. 2006, 30. 8. 2006. Dostupné z:http://www.rg.ru/2006/08/30/kastro-leonov.html
· PÖCHHACKER, Franz. Interpreters and Ideology: from ‘between’ to ‘within’. Across Languages And Cultures. Budapest: Adadémiai Kiadó, 2006, 7 (2), s. 191–207. ISSN 1585-1923.
· ŠAPOVAL, Sergej. Stalin vsegda byl gotov k lûbomu razgovoru (beseda s Rudol´fom Sûkiâinenom). Političeskij žurnal [online]. 2004, 45 (48). Dostupné z:http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=2688&issue=81
· ŠMIDT, Paul´. Perevodčik Gitlera. Přeložil T. ŠESTOPAL. Smolensk: Rusič, 2001. 400 s. Mir v vojnah. ISBN 5-8138-0256-8.
· STAHULJAK, Zrinka, 2010. War, Translation, Transnationalism. Interpreters In and Of the War (Croatia, 1991–1992). In: BAKER, Mona. War Translation Transnationalism in Critical Readings. Abingdon and New York: Routledge, s. 391–414. ISBN 978-0-415-46955-5.
· ŠVEJCER, Aleksandr. Glazami perevodčika. Iz vospominanij. M.: R. Valent, 2012. 132 s. ISBN 978–5–93439–313–8.
· TORIKAI, Kumiko. Voices of the Invisible Presence: Diplomatic interpreters in post-World War II Japan. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. ISBN 9789027224279.
· TORSUKOV, Evgenij. Al´ma-mater voennyh perevodčikov. Vestnik Moskovskogo universitěta. Serija 22: Těorija perevoda. M.: Izdatěl'stvo Moskovskogo universitěta, 2010, 2, s. 112–126. ISSN 2074-6636.
· Voennye perevodčiki. Dokumental´noe rassledovanie [videozáznam na DVD]. Ruská federace, 2013.
· ZABRODIN, Vâčeslav, ROŜUPKIN, Vladimir. Râdom s Verhovnym (besedy s Valentinom Berežkovym). Nězavisimaja gazeta [online]. 27. 4. 2001. Dostupné z:http://nvo.ng.ru/history/2001-04-27/5_stalin.html
· ZIMÁNYI, Krisztina. On impartiality and neutrality: a diagrammatic tool as a visual aid. The International Journal for Translation and Interpreting Research [online]. University of Western Sydney, 2009, 1(2), s. 55–70. ISSN 1836-9324. Dostupné z:http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/40/54
· ŽURAVLENA, Ol´ga, MARGASOVA, Âna. Perevodčik pervyh lic (beseda s Pavlom Palažčenko) [rozhlasový pořad]. Radio Echo Moskvy, 10. 7. 2011, 15:11. Dostupné z:http://echo.msk.ru/programs/pspisok/790986-echo/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK