Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepovolené podpůrné prostředky ve sportu a jejich prevence
Název práce v češtině: Nepovolené podpůrné prostředky ve sportu a jejich prevence
Název v anglickém jazyce: Illegal support resources in the sport and prevention of these means
Klíčová slova: doping, atletika, prevence, antidopingové organizace
Klíčová slova anglicky: doping, athletics, prevention, anti-doping organizations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2015
Datum zadání: 26.03.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku dopingu a ostatních podpůrných prostředků, které jsou ve sportu zakázány, zejména pak v atletice. Zabývá se antidopingovými organizacemi a antidopingovými testy, dále budou v práci obsaženy informace o dopingových látkách a metodách, jejich účincích i zdravotních rizicích. Především kvůli zdravotnímu nebezpečí je ve studii zahrnuta prevence dopingu na základních a středních školách, tak jako návrh pracovních listů, které by ve školách mohly být využity k informativním účelům o dopingu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK