Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom vyhoření u učitelů základní školy
Název práce v češtině: Syndrom vyhoření u učitelů základní školy
Název v anglickém jazyce: Burnout syndrome among primary school teachers
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2015
Datum zadání: 17.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.03.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK