Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koordinace Visegrádské skupiny při projednávání klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2030
Název práce v češtině: Koordinace Visegrádské skupiny při projednávání klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2030
Název v anglickém jazyce: Coordination of Visegrad group during negotiations on the EU framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030
Klíčová slova: Visegrádská skupina, Bulharsko, Rumunsko, Evropská unie, klimatická politika, energetika, emise skleníkových plynů, ekonomika, advokační koalice, agenda-setting
Klíčová slova anglicky: Visegrad Group, Bulgaria, Romania, European Union, climate policy, energy policy, greenhouse gas emissions, economy, advocacy coalition, agenda-setting
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2015
Datum zadání: 16.03.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK