Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hraní hry Abaku na početní dovednosti žáků a jejich porozumění matematickým operacím
Název práce v češtině: Vliv hraní hry Abaku na početní dovednosti žáků a jejich porozumění matematickým operacím
Název v anglickém jazyce: The influence of playing Abaku game on pupils' numerical skills and their understanding of mathematical operations
Klíčová slova: matematika, základní škola, hra, Abaku, žák, numerické dovednosti
Klíčová slova anglicky: mathematics, elementary school, game, Abaku, pupil, numerical skills
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2015
Datum zadání: 13.03.2015
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat rozvoj numberických a strategických dovedností u žáků základní školy při hraní hry Abaku formou případových studií.

1. Studentka provede rešerši dostupné literatury týkající se hry Abaku a dále her na rozvoj numerických dovedností obecně. V teoretické části práce popíše didaktický potenciál Abaku a srovná hru s jinými hrami podobného typu.

2. Na základě studia odborných článků popíše možné související výzkumy rozvoje numerických dovedností při hraní jiných typů her.

3. V praktické části práce se zaměří na a) porovnání dvou paralelních tříd, z nichž jedna bude hrát Abaku a druhá ne, z hlediska rozvoje numerických a strategických dovedností (formou pre-testu a post-testu a průběžného sledování tříd a zadávání dotazníků), b) kvalitativní popis výše uvedeného rozvoje u konrétní skupiny žáků (na základě pre-testu, post-testu, průběžných rozhovorů a online záznamů jejich hraní hry Abaku).

4. Závěr bude kromě výsledků obou směrů výzkumu obsahovat též didaktická doporučení.

Seznam odborné literatury
České zdroje pro didaktiku matematiky

Časopis Matematika, fyzika, informatika (obsahy jednotlivých čísel jsou zde: http://www.mfi.upol.cz/index.htm)
Časopis Učitel matematiky (www.suma.jcmf.cz/ucitelmatematiky)
Časopis Pokroky matematiky, fyziky a informatiky (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39)
Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (www.suma.jcmf.cz/rozhledy)
Časopis Scientia in educatione (www.scied.cz)
Sborníky z místních konferencí (některé jsou ke stáhnutí na www.suma.jcmf.cz)
Elektronická databáze starších matematických článků (i některých didaktických) (http://dml.cz/)
Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)
www.theses.cz

Zahraniční zdroje

Databáze Eric
www.books.google.com
www.scholar.google.com
Placené zdroje:EBSCOhost, Kluwer/Springer, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink - časopisy Educational studies in mathematics, Journal of mathematics teacher education, ZDM, International Journal of Science and Mathematics Education, Mathematics Education Research Journal), Web of Knowledge.
Sborníky z některých důležítých konferencí. Řada z nich se najde pomocí databáze Eric. Sborníky z konference CERME.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat hrou Abaku. Abaku je hra s čísly podobná hře Scrabble. Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi hraním hry Abaku a početními dovednostmi žáků a jejich porozuměním matematickým operacím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will focuse on the Abaku game. Abaku is a game with numbers similar to Scrabble. The aim of the thesis is to find out whether there is a relation between playing the Abaku game and pupils' numerical skills and their understanding of mathematical operations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK