Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami společnosti "Hardcore Tréninky".
Název práce v češtině: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami společnosti "Hardcore Tréninky".
Název v anglickém jazyce: Marketing research of the customer satisfaction with the service of "Hardcore Tréninky".
Klíčová slova: Marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, Hardcore Tréninky
Klíčová slova anglicky: Marketing research, Customer satisfaction, Hardcore Tréninky
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 11.03.2015
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Oponenti: Mgr. Jiří Kotáb
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit míru spokojenosti zákazníků se službami společnosti Hardcore Tréninky. Na základě výsledků marketingového výzkumu definovat problematické oblasti kvality jejích služeb a následně navrhnout vhodná opatření, jejichž zavedení do praxe by vedlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a tím i spokojenosti zákazníků společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this diploma thesis is to analyze current level of customer satisfaction with the services of Hardcore Tréninky, discover their opinions and reveal potential drawbacks by using questionnaire survey. Base on the results of empirical research, define any problem areas and suggest appropriate management recommendations, which would let to increase the customers satisfaction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK