Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Kritóne, Asklépiovi jsme dlužni kohouta.“ Interpretace Sókratova výroku v kontextu dialogu Faidón
Název práce v češtině: „Kritóne, Asklépiovi jsme dlužni kohouta.“ Interpretace Sókratova výroku v kontextu dialogu Faidón
Název v anglickém jazyce: "Crito, we owe a cock to Asclepius". An interpretation of Socrates' words in the context of the dialogue Phaedo
Klíčová slova: Sókratés, Faidón, smrt, filosofie, katarze, logos
Klíčová slova anglicky: Socrates, Phaedo, death, philosophy, catharsis, logos
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2015
Datum zadání: 12.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
PLATÓN,. Faidón. 6., opr. vyd. Překlad František Novotný. Praha: Oikoymenh, 2005, 107 s. Platónovy dialogy, Sv. 8. ISBN 8072981587
PLATÓN,. Ústava. 5., opr. vyd. Překlad František Novotný. Praha: Oikoymenh, 2014, 427 s. Platónovy dialogy, sv. 18. ISBN 9788072985043.

Sekundární literatura:
ŠPINKA, Štěpán. Duše a zlo v dialogu "Faidón". 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009, 191 s. Oikúmené, sv. 152. ISBN 9788072984237.
MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filosofie. Vyd. 1. Praha: H&H, 1993, 187 s. ISBN 8085467623.
PATOČKA, Jan. Péče o duši. 1. vyd. Editor Ivan Chvatík, Pavel Kouba. Praha: Oikoymenh, 2002, 842 s. Oikúmené. ISBN 8072980548.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK