Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role heterogenity mirostanovišť a jejich sukcese v populační dynamice rostlin
Název práce v češtině: Role heterogenity mirostanovišť a jejich sukcese v populační dynamice rostlin
Název v anglickém jazyce: The effect of small-scale heterogeneity and vegetation succession in plant population dynamics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Rostlinné druhy jsou schopny regenerovat v lučních porostech často jen na specifických mikrostanovištích. Zajímavé však je, že to jsou typicky jiné mikropodmínky, než v kterých pak nacházíme dospělé rostliny téhož druhu. Lze se proto domnívat, že i luční porosty na malé škále mohou podléhat sukcesi (možná i cyklické), kde se v čase střídají vhodná místa pro uchycování semenáčků a zdráný růst dospělců stejného druhu. Cílem práce je sledovat růst a přežívání různých ontogenetických stádií dvou lučních druhů s kontrastní životní strategií (Tephroseris crispa, Succisa pratensis) na jednotlivých typech mikrostanovišť a propojit tuto informaci s dlouhdobými daty o jejich populační biologii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK