Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů
Název práce v češtině: Role intensivně obhospodařovaných luk v zachování biodiversity opylovačů
Název v anglickém jazyce: The role of intesively managed meadows in maintenance of pollinator diversity
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Intensivně obhospodařované louky jsou chudé na diversitu kvetoucích rostlin i na diversitu opylovačů. V některých ročních obdobích však naopak na nich je obrovská koncentrace zdrojů.

Otázky
Jak se překrývá nabídka pro opylovače intensivně obhospodařovaných a druhově bohatých luk?
Odlákávají intensivně obhospodařované louky těm druhově bohatým opylovače, nebo naopak svojí nabídkou pomáhají k udržení vyšších početních stavů opylovačů či dokonce vykrývají hluchá období v nabídce druhově bohatých luk?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK