Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorská pohádka první poloviny dvacátých let 20. století
Název práce v češtině: Autorská pohádka první poloviny dvacátých let 20. století
Název v anglickém jazyce: Author fairy tale at the begining of the twenties of the 20th century
Klíčová slova: Autorská pohádka, sociální pohádka, Jiří Wolker, Marie Majerová, Rudolf Medek, Jaromír John, Nůše pohádek
Klíčová slova anglicky: Literary fairytale, social fairytale, Jiří Wolker, Marie Majerová, Rudolf Medek, Jaromír John, Nůše pohádek
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2015
Datum zadání: 09.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.03.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka se pokusí charakterizovat žánr autorské pohádky, jak se utvářel v letech po první světové válce. Východiskem práce bude širší literární kontext a polemiky o možnostech a perspektivách žánru, které se odehrávaly v průběhu dvacátých let. Dále se práce bude opírat především o srovnání sociální pohádky (J. Wolker), pohádky s tematikou války (M. Majerová, R. Medek) a s tematikou domova (J. John), a konečně autorských pohádek obsažených v trojici sborníků Nůše pohádek (1918, 1919, 1920).
Seznam odborné literatury
Červenka, Jan: O pohádkách. Sborník statí a článků (SNDK, Praha 1960)
Frey, Jaroslav: Boj o pohádku (Život a práce, Praha 1942)
Chaloupka, Otakar: Próza pro děti a mládež. Její otázky, působení a perspektivy. (Albatros, Praha 1989)
Chaloupka, Otakar: Rodina a počátky dětského čtenářství (Victoria Publishing, Praha 1995)
Chaloupka, Otakar a Voráček, Jaroslav: Kontury české literatury pro děti a mládež (Albatros, Praha 1984)
Mocná, Dagmar: Encyklopedie literárních žánrů (Paseka, Praha 2004)
Propp, Vladimir: Morfologie pohádky a jiné studie (H & H, Jinočany 1999)
Sirovátka, Oldřich: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře (Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Brno 1998)
Šmahelová, Hana: Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek (Albatros, Praha 1989)
Vařejková, Věra: Česká autorská pohádka (CERM, Brno 1998)
Polemiky o pohádku v časopise Úhor, 1913 a 1929
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK