Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapeutická intervence u dospělých pacientů s neurogenní dysfagií
Název práce v češtině: Ergoterapeutická intervence u dospělých pacientů s neurogenní dysfagií
Název v anglickém jazyce: Intervention of occupational therapist in adult patients with neurogenic dysphagia
Klíčová slova: ergoterapie, polykání, dysfagie, interprofesní přístup, cévní mozková příhoda
Klíčová slova anglicky: ergotherapy, occupational therapy, swallowing, dysphagia, interprofessional approach, interprofessional collaboration, cerebrovascular accident
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2015
Datum zadání: 30.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.01.2018 12:30
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Mgr. Ivana Šemberová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce má za cíl popsat problematiku poruch polykání z pohledu ergoterapeuta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to describe the topic of dysphagia from the perspective of occupational therapist.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK