Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Лінгвокультурний простір української альтернативної музики (музика незалежної України)
Název práce v jazyce práce (ukrajinština): Лінгвокультурний простір української альтернативної музики (музика незалежної України)
Název práce v češtině: Lingvo-kulturní prostor ukrajinské alternativní hudby (hudba nezávislé Ukrajiny)
Název v anglickém jazyce: Lingua-cultural space of Ukrainian alternative music (music of independent Ukraine)
Klíčová slova: Alternativní hudba, rocková hudba, bilingvismus, suržyk, jazykové vědomí.
Klíčová slova anglicky: Alternative music, rock music, bilingual tendencies, surzhyk, language awareness.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ukrajinština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2015
Datum zadání: 12.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2015
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl prezentovat alternativní hudbu nezávislé Ukrajiny jako rovnoprávnou součást světové kultury a důležitý zdroj vlivu na společenské vědomí. Budou zkoumány kulturní a lingvistické aspekty ukrajinských písní, vliv sociálních a politických událostí na změnu hudebních tendencí a jejich projev v písňových textech. Důraz bude kladen na projev bilingvismu a jiných jazykových jevů ve vybraných písních, tento jev bude zkoumán jako odraz jazykové situace na Ukrajině.
Seznam odborné literatury
Bilaniuk L. Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction inUkraine. – Cornell, 2005.
Klid B. Rock, pop and politics in Ukraine`s 2004 presidential campaign and Orange Revolution // Journal of Communist Studies and Transition Politics. – 2000. – n. 23(1).
Біланюк Л. Рок, зроблений в Україні: мовна політика у сфері популярної музики// Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві.- Київ, 2012.
Євтушенко О. Обличчя музики: Творчі портрети українських зірок. – Тернопіль, 2006.
Євтушенко Олександр Україна in Rock. – Kиїв, 2007.
Терещенко А. Сучасна українська музична культура. Історичний аспект. Критерії і судження. – Київ, 2003. – Вип. 3.
Шульгіна В. Д. Нариси з історії української музичної культури: джерелознавчий по­шук. – Київ: ДАКККіМ, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK