Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války
Název práce v češtině: Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války
Název v anglickém jazyce: Princely Family zu Schaumburg-Lippe in the Czech Lands during the World War II
Klíčová slova: Schaumburg-Lippe, druhá světová válka, České země
Klíčová slova anglicky: Schaumburg-Lippe, World War II, Czech Lands
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2015
Datum zadání: 05.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza působení příslušníků sekundogenitury knížecího rodu Schaumburg-Lippe v českých zemích za druhé světové války, se zaměřením na osobu prince Friedricha, který byl držitelem náchodského panství, a jeho syna Leopolda. Zkoumán bude jak poměr hlavy rodu k okupačním úřadům a zejména k nacismu jako takovému, tak např. jeho chování k zaměstnancům (národnostní, sociální politika atp.). Pozornost bude věnována i společenským stykům rodiny v období války.
Seznam odborné literatury
Baštecká, L., Náchod, Paseka, Praha 2009
Halada, J., Lexikon české šlechty, Akropolis, Praha 1999
Holub, O., Odhodlání a zrada: vojenské a politické události na Kladském pomezí v letech 1938-39, Česká Skalice 1969
Jarkovská, L., Odplata či spravedlnost, Prostor, Praha 2008
Jelinková, D., Ve znamení tří deklarací: šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, Ústav pro studiu totalitních režimů, Praha 2014
Mašek, P., Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, díly 1 a 2, Argo, Praha 2010
Metelka, O., Krvavý protektor: epilog heydrichiády v Podkrkonoší, OVSPB, Náchod 1967
Millard,F., Královské rody proti Hitlerovi, Víkend 2014
Pamětní knihy města Náchoda 1938-1945
Sádlo, V., Náchod za Protektorátu, Bor, Náchod 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK