Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava spotřebitelského úvěru ve vybraných jurisdikcích
Název práce v češtině: Právní úprava spotřebitelského úvěru ve vybraných jurisdikcích
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of consumer credit in selected jurisdictions
Klíčová slova: Spotřebitelský úvěr, roční procentní sazba nákladů, úrok, reklama na spotřebitelský kredit, Rusko, Spojené království
Klíčová slova anglicky: Consumer credit, annual percentage rate of charge, interest, consumer credit advertising, Russia, United Kingdom
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2015
Datum zadání: 04.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce představuje komparativní studii regulace spotřebitelského úvěru. Jeho právní úprava je v práci srovnávána ve třech různých zemích: České republice, Rusku a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Předmětem zjišťování jsou odlišnosti od české úpravy, přičemž je vyhodnocována účelnost odlišných ustanovení. V závěru práce jsou shrnuta doporučení vedoucí k optimalizaci budoucí právní úpravy spotřebitelského úvěru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis is a comparative study of consumer credit regulation. Consumer credit regulation is compared in three different countries: the Czech Republic, Russia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The distinctions between the Czech regulation on one hand, and Russian and British regulations on the other hand are analyzed and evaluated in terms of their reasonability. The conclusion summarizes the recommendations for optimization of the future consumer credit regulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK