Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Computational Intelligence for Malware Classification
Název práce v češtině: Výpočetní inteligence pro klasifikaci malware
Název v anglickém jazyce: Computational Intelligence for Malware Classification
Klíčová slova: malware, strojové učení, klasifikace
Klíčová slova anglicky: malware, machine learning, classification
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2015
Datum zadání: 03.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Automatická klasifikace škodlivého software poskytuje zajímavé výzvy pro metody strojového učení a výpočetní inteligence. Je potřeba vybrat vhodné příznaky z binárních souborů. To s sebou mimojiné nese i nutnost pracovat s velkými objemy dat.

Student se seznámí s přístupy pro klasifikaci složitých nestrukturovaných dat a pokusí se navrhnout nové přístupy použitelné pro klasifikaci malware. Navržené postupy naimplementuje a otestuje.
Seznam odborné literatury
[1] Kinable, Joris, and Orestis Kostakis. "Malware classification based on call graph clustering." Journal in computer virology 7.4 (2011): 233-245.
[2] Tian, Ronghua, Lynn Margaret Batten, and S. C. Versteeg. "Function length as a tool for malware classification." Malicious and Unwanted Software, 2008. MALWARE 2008. 3rd International Conference on. IEEE, 2008.
[3] Cesare, Silvio, and Yang Xiang. "Classification of malware using structured control flow." Proceedings of the Eighth Australasian Symposium on Parallel and Distributed Computing-Volume 107. Australian Computer Society, Inc., 2010.
[4] Haykin, Simon, "Neural Networks: A Comprehensive Foundation", 2nd ed., Prentice Hall, 1999.
[5] Bishop, Christopher M., "Pattern Recognition and Machine Learning", Springer, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK