Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání českých překladů dramatu Tři sestry Antona Pavloviče Čechova
Název práce v češtině: Srovnání českých překladů dramatu Tři sestry Antona Pavloviče Čechova
Název v anglickém jazyce: Comparison of Czech translations of drama Three Sisters by Anton Pavlovich Chekhov
Klíčová slova: Čechov; drama; překlad; interpretace; varianta
Klíčová slova anglicky: Chekhov; drama; translation; interpretation, version
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2015
Datum zadání: 02.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.03.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce je věnovaná srovnání českých překladů jedné z nejvýznamnějších her
Antona Pavloviče Čechova – Tři sestry. Práce je uvedena interpretací celého dramatu, v její
hlavní části jsou rozebrána rozličná překladatelská řešení, která aplikovali jednotliví
překladatelé napříč naším a minulým stoletím. Pro srovnání byly vybrány 3 překlady. Jedná se
o překlad Leoše Suchařípy, který je v současné divadelní tvorbě nejvíce využíván, překlad
Roberta Ibrahima, který se řadí k těm nejnovějším, a překlad Bořivoje Prusíka, který naopak
patří mezi nejstarší. Jako odborná opora práce posloužilo především dílo významného
českého translatologa Jiřího Levého.
Seznam odborné literatury
Чехов, Антон Павлович. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах.
Москва: Наука, 1974-1982.
Čechov, Anton Pavlovič. Tři sestry. Přel. Bořivoj Prusík. Praha: F. Šimáček, 1907.
Čechov, Anton Pavlovič. Tři sestry. Přel. Leoš Suchařípa. Praha: Artur, 2001.
Čechov, Anton Pavlovič. Tři sestry. Přel. Robert Ibrahim. Praha: Akropolis, 2013.
Бархударов, Леонид Степанович. Язык и перевод. Москва: Международные отношения,
1975
Levý, Jiří. Bude literární věda exaktní vědou. Praha: Československý spisovatel, 1971.
Levý, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012.
Peace, Richard. Chekhov: A Study of the Four Major Plays. New Haven, London: Yale
University Press, 1983.
Rayfiel, Donald. Chekhov: The Evolution of his Art. London: Elek Books Limited, 1975.
Vilikovský, Jan. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK