Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v Chile
Název práce v češtině: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v Chile
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using renewable energy sources in Chile
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, Chile, prostorová analýza, GIS
Klíčová slova anglicky: renewable energy sources, Chile, spatial analysis, GIS
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2015
Datum zadání: 02.03.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé bakalářské práce je popsat efektivní a udržitelné využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Chile. První část práce se zabývá zpracováním dostupné zahraniční literatury se zaměřením na zdroje solární, mořské, větrné a vodní energie. Druhá část práce se zabývá porovnáním Chile a různých států jižní Ameriky z hlediska jejich spotřeby energie, emise CO2, využití OZE, atd. Vstupní data představují statistické údaje ze společnosti British Petroleum, obsahující informace o spotřebě ropy, uhlí a zemního plynu, využití vodní energie, apod. V GIS jsou vytvořeny mapy, ve kterých jsou nastavena kritéria pro znázorňování rozdílů mezi státy. Práce je zaměřená na vysvětlení možnosti využití OZE v Chile s cílem částečně nahradit čerpání neobnovitelných zdrojů energie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK