Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gustav Voborník jako šéf baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v letech 1968 - 1981
Název práce v češtině: Gustav Voborník jako šéf baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v letech 1968 - 1981
Název v anglickém jazyce: Gustav Vobornik As An Artistic Director Of The Ballet Company Of Theatre Named After Josef Kajetan Tyl In Pilsen (1968-1981)
Klíčová slova: divadlo|tanec|balet|Plzeň|Divadlo Josefa Kajetána Tyla|20. století|Gustav Voborník|choreografie|folklor
Klíčová slova anglicky: theatre|dance|Pilsen|20th century|Gustav Vobornik|ballet|choreography|folklore
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Christov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2015
Datum zadání: 02.03.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapování života a umělecké činnosti českého tanečníka, pedagoga a choreografa Gustava Voborníka. Hlavním tématem práce bude jeho působení v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni v letech 1968 – 1981, tedy v době, kdy vytvořil přes pět desítek drobných i celovečerních choreografií patřících mezi vrcholná díla jeho tvůrčí práce. Text bude rozdělen do tří částí: rámcová biografie Gustava Voborníka, choreografie pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni v letech 1968 - 1981 a umělecká tvorba po roce 1981. Součástí práce bude i vymezení tanečního stylu, ze kterého vychází většina Voborníkových choreografií, soupis všech jeho choreografií vytvořených pro plzeňský balet a vybrané fotografie z jeho amatérské i profesionální tvorby.
Seznam odborné literatury
Archiv Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
Soukromý archiv a paměti Dariny (Darji) Voborníkové, Bohumily Mejcharové a Jany Eriksson Tomanové.
Databáze Institutu umění - Divadelního ústavu.
BRODSKÁ, Božena a Vladimír VAŠUT. Svět tance a baletu. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, 448 s. ISBN 80-733-1004-X.
HOLEŇOVÁ, Jana. Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2001, 381 s. ISBN 8070081120.
JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010, 679 s. ISBN 80-200-1720-8.
KOEGLER, Horst. The concise Oxford dictionary of ballet. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1982, 459 s. ISBN 0193113252.
KRAKEŠOVÁ, Eva. Sedmdesátka Gustava Voborníka. Taneční listy. 1999, č. 5, str. 18.
VAŠUT, Vladimír. Dramaturgie baletu ČSSR 1945-1980. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 92 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK