Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza techniky jízdy na kajaku při závodech ve slalomu na divoké vodě
Název práce v češtině: Analýza techniky jízdy na kajaku při závodech ve slalomu na divoké vodě
Název v anglickém jazyce: Analysis of techniques in wild water kayaking during competitions in wild water slalom
Klíčová slova: Vodní slalom, technika, taktika, závod, průjezdy bran, video analýza
Klíčová slova anglicky: Wild water slalom, technique, tactics, competition, passing gates, video analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2015
Datum zadání: 27.02.2015
Datum a čas obhajoby: 16.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2018
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK