Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investigation of proteolytic enzymes expression in different tissues at the transgenic animal model of Huntington disease by means of biochemical and immunohistochemical methods
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Investigation of proteolytic enzymes expression in different tissues at the transgenic animal model of Huntington disease by means of biochemical and immunohistochemical methods
Klíčová slova: proteoolytické enzymy, transgenní zvířecí model, Huntingtonova choroba, biochemie, imunohistochemie
Klíčová slova anglicky: proteolytic enzymes, transgenic animal model,Huntington disease, biochemistry, immunohistochemistry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2015
Datum zadání: 13.07.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: RNDr. Bc. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Taras Ardan, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Samostatná rešerše k zadanému tématu na základě klíčových slov: proteoolytické enzymy, transgenní zvířecí model, Huntingtonova choroba, biochemie, imunohistochemie.
Seznámení se s různými technikami biochemické a imunohistochemické laboratoře.
Samostatné zpracování výsledků a diskuse dosažených dat.
Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Separátní práce ze sbírky školitele
review dostupné na internetu a v databázových vyhledávačích typu Medline, Current Contents, Scopus, EBSCOhost.
Literatura získaná meziknihovní výpůjční službou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK