Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In silico screening of SIRT6 inhibitors
Název práce v češtině: In silico screening inhibitotů SIRT6
Název v anglickém jazyce: In silico screening of SIRT6 inhibitors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2015
Datum zadání: 27.02.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude provedena v rámci programu Socrates/Erasmus.
Student nejprve provede literární rešerši, soustředí se na perspektivní metody in silico skríninku cílových sloučenin.
Těžištěm jeho činnosti bude experimentální práce - in silico skrínik.
Dosažené výsledky předloží v písemné podobě.
Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce syntetického zaměření.
Práce bude napsána v anglickém jazyce a bude opatřena českým souhrnem.    
Seznam odborné literatury
Chemical Abstracts (CA) Beilsteins Handbuch der organischen Chemie Houben I., Weyl Th.: Die Methoden der organischen ChemiePharmazeutische Stoffliste počítačové databáze (Web of Science, Medline, Beilstein, CA) literatura farmaceuticko-chemického charakteru, např. Current Medicinal Chemistry, Eur. J. Med. Chem., Drug Discovery Today, J. Med. Chem., Drugs Fut., Farmaco, Bioorg. Med. Chem. Lett. apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK