Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace po transtibiální amputaci
Název práce v češtině: Rehabilitace po transtibiální amputaci
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation after transtibial amputation
Klíčová slova: rehabilitace, transtibiální amputace, protetika
Klíčová slova anglicky: rehabilitation, transtibial amputation, prothetics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Červený
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2015
Datum zadání: 25.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: PhDr. Alena Herbenová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK