Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická vyváženost zpravodajství v tisku
Název práce v češtině: Politická vyváženost zpravodajství v tisku
Název v anglickém jazyce: Political bias: a content analysis
Klíčová slova: politická vyváženost, objektivita, zpravodajství, tisk, obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: political bias, objektivity, news, press, content analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2013
Datum zadání: 12.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.02.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Bc. Kristýna Bašná, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má za cíl zmapovat politickou vyváženost zpravodajství ve vybraných novinách v České republice. V první části práce se budu zabývat teoretickými aspekty a historií zkoumání daného tématu doma i v zahraničí. Práce bude zahrnovat vymezení základních pojmů, definici, teorie a aspekty zkoumání politické vyváženosti zpravodajství v tisku. V druhé části práce provedu vlastní obsahovou analýzu vybraných periodik.
Seznam odborné literatury
HAMILTON, James. All the news that’s fit to sell : how the market transforms information into news. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004. ISBN 978-0691123677.
ITULE, Bruce D. News writing and reporting for today’s media. New York: McGraw-Hill, c1991. ISBN 978-0075572633.
MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-7452-002-0.
OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-37-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK