Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskriminace na základě zdravotního postižení jako specifická oblast antidiskriminačního práva?
Název práce v češtině: Diskriminace na základě zdravotního postižení jako specifická oblast antidiskriminačního práva?
Název v anglickém jazyce: Disability Discrimination as a Specific Field of Anti-Discrimination Law?
Klíčová slova: diskriminace na základě zdravotního postižení – antidiskriminační právo – asymetrický model právní ochrany proti diskriminaci
Klíčová slova anglicky: disability discrimination – anti-discrimination law – asymmetric model of legal protection against discrimination
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2015
Datum zadání: 25.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 11:00
Místo konání obhajoby: 240
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK