Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthesis of digital landscape surface data
Název práce v češtině: Sytnéza povrchových dat pro digitální modely terénu
Název v anglickém jazyce: Synthesis of digital landscape surface data
Klíčová slova: krajinný pokryv, GIS, elevační mapy, procedurální modelování, biotopy, zjemňování dat, MODIS
Klíčová slova anglicky: land cover, GIS, elevation maps, procedural modeling, biotopes, data refinement, MODIS
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kahoun
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2015
Datum a čas obhajoby: 08.02.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2016
Oponenti: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
There are many types of data covering the Earth surface available. Apart from typical orthophotomap and height-field other types include: surface materials data, water and vegetation maps and others. Each data source has a different resolution and different meaning. The goal of this thesis is to explore ways how multiple data sources can be used together to refine one particular kind of data. For example, to determine the surface (or landcover) of a specific region on Earth MODIS data can be used. These come at 500m/px resolution which is coarse compared to 90m/px resolution of commonly accessible elevation maps of the whole world. Thus, the goal is to find way how to refine such coarse data to much finer resolution (namely the resolution of the elevation map being used for visualisation) utilising other data sources.
Seznam odborné literatury
[1] Bishop, Christopher M. Pattern recognition and machine learning. Vol. 4. No. 4. New York: springer, 2006.

[2] Wells, William D. "Generating enhanced natural environments and terrain for interactive combat simulations (genetics)." Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology. ACM, 2005.

[3] Lane, Brendan, and Przemyslaw Prusinkiewicz. "Generating spatial distributions for multilevel models of plant communities." Graphics Interface. 2002.

[4] Hammes, Johan. "Modeling of ecosystems as a data source for real-time terrain rendering." Digital Earth Moving. Springer Berlin Heidelberg, 2001. 98-111.

[5] Keil, Petr, et al. "Downscaling of species distribution models: a hierarchical approach." Methods in Ecology and Evolution 4.1 (2013): 82-94.

[6] Moon, Bochang, Nathan Carr, and Sung-Eui Yoon. "Adaptive rendering based on weighted local regression." ACM Transactions on Graphics (TOG) 33.5 (2014): 170.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK