Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Impact of Image Resolution on the Precision of Content-based Retrieval
Název práce v češtině: Vliv rozlišení obrázku na přesnost vyhledávání podle obsahu
Název v anglickém jazyce: The Impact of Image Resolution on the Precision of Content-based Retrieval
Klíčová slova: Podobnostní vyhledávání, vyhledávání v obrázcích, rozlišení obrázku, signatury, SIFT, SURF, VLAD, BoW
Klíčová slova anglicky: Similarity search, image retrieval, image resolution, feature signatures, SIFT, SURF, VLAD, BoW
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2015
Datum zadání: 19.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.03.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to compare two content-based image retrieval approaches - bag of features based models and feature signature based models. Author should evaluate retrieval precision of given similarity models depending on resolution of input images and try to find optimal configuration of the models for different image resolutions and data sets. Experiments should be performed on several different benchmark datasets commonly used in image retrieval. The main comparison should be made between signature based model based on PCT descriptors and SQFD distance and BoW based models with SIFT/SURF descriptors.
Seznam odborné literatury
Introduction to Information Retrieval
C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schutze. Cambridge University Press, 2008

Distinctive image features from scale-invariant keypoints
David G. Lowe. International Journal of Computer Vision, 2004

Aggregating local images descriptors into compact codes
H. Jégou, F. Perronnin, M. Douze, J. Sanchez, P. Pérez and C. Schmid. IEEE Transactions on
Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012

Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching
J. Philbin, O. Chum, M. Isard, J. Sivic, A. Zisserman. CVPR, 2007

Visual Image Search: Feature Signatures or/and Global Descriptors
J. Lokoč, D. Novák, M. Batko, T. Skopal. SISAP, 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK