Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objektivizace jógy pomocí computerové kinesiologie
Název práce v češtině: Objektivizace jógy pomocí computerové kinesiologie
Název v anglickém jazyce: Objectivity of yoga by the Computer kinesiology
Klíčová slova: jóga, computerová kineziologie
Klíčová slova anglicky: yoga, Computer kinesiology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 17.02.2015
Datum a čas obhajoby: 11.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK