Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení posturální stability boxerů
Název práce v češtině: Hodnocení posturální stability boxerů
Název v anglickém jazyce: Assessment of postural stability of boxers
Klíčová slova: posturální stabilita, boxer
Klíčová slova anglicky: postural stability, boxer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 17.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: PhDr. Karel Mende, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila hodnocení posturální stability boxerů. Pro objektivní zhodnocení jsem posturální stabilitu boxerů vyšetřovala na přístroji Tetrax, který se nachází na půdě Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV. V první části práce teoreticky popisuji posturální systém a vše, co s ním souvisí. V druhé části se zaměřuji na samotný box, ve kterém čtenáře seznamuji s touto sportovní činností a také s problematikou, která se v tomto sportovním odvětví vyskytuje. Třetí část práce je věnovaná posturografii a testům na ni zaměřeným. Závěrečná, čtvrtá část patří samotnému vyšetření a hodnocení jednotlivých boxerů. V této části jsem analyzovala sedm boxerů (pět mužů a dvě ženy) z hlediska posturální stability.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of my bachelor´s thesis is evaluation of postural stability of boxers. The postural stability I was tested with Tetrax system. I used this system for objective results and evaluation. The Tetax device is located on the Department of Rehabilitation medicine at University hospital Královské Vinohrady. The first part is theoretical description of postural system and all about it. The second part introduce boxing and all problematical topics of this sports acitivity. Third part is about posturography and tests, which are creative for reviews of postural stability. Final fourth part is examination and evaluation of boxers. In this part I analyzed postural stability of seven boxers (five men and two women). Examination of all athletes are above average.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK