Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objektivizace účinků terapie viscerální manipulace pomocí počítačové kineziologie
Název práce v češtině: Objektivizace účinků terapie viscerální manipulace pomocí počítačové kineziologie
Název v anglickém jazyce: The objectification of visceral manipulation by computer kinesiology
Klíčová slova: objektivizace, účinky terapie, viscerální manipulace, počítačová kineziologie
Klíčová slova anglicky: objectification, visceral manipulation, computer kinesiology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Bc. Alena Zapletalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 17.02.2015
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK