Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv užívání baklofenu na fyzioterapeutickou léčbu spasticity
Název práce v češtině: Vliv užívání baklofenu na fyzioterapeutickou léčbu spasticity
Název v anglickém jazyce: The impact of baclofen on the physiotherapeutic treatment of spasticity
Klíčová slova: Míšní léze , spasticita, léčba spasticity, baklofen, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: Spinal cord injury, spasticity, spasticity treatment, baclofen, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 28.05.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: Zdeňka Faltýnková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou spasticity u pacientů s míšní lézí v cervikální oblasti. Cílem práce je objasnit, do jaké míry ovlivňuje baklofen fyzioterapeutickou léčbu spasticity. V obecné části se zabývám anatomií a patofyziologickými mechanismy uplatňujícími se při poruchách míchy, dále pak spasticitou, její patofyziologií, hodnocením a léčbou. V praktické části hodnotím výsledky terapií se čtyřmi probandy, přičemž dva z nich neužívají baklofen a zbylí dva ano.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the spasticity of patients with the spinal cord injury in the cervical region. The aim is to study the effects of baclofen on the physiotherapeutic management of spasticity. The theoretical part focuses on the anatomy and pathophysiological mechanisms applied during spinal cord disorders, furthermore addresses the spasticity and its pathophysiology, assessment and management. The practical part describes results of the physiotherapeutic treatment performed with four probands, two of them using baclofen and the other two not.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK