Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový výzkum motivace k návštěvnosti fanoušků FK Dukla Praha na zápasech
Název práce v češtině: Marketingový výzkum motivace k návštěvnosti fanoušků FK Dukla Praha na zápasech
Název v anglickém jazyce: Marketing research of motivation to attendance of fans FK Dukla Praha on matches
Klíčová slova: motivace, fanoušek, divák, fotbal, návštěvnost, marketingový výzkum, interview, motivační faktory, sportovní klub
Klíčová slova anglicky: motivation, fan, audience, football, attendance, marketing research, interview, motivation factors, sports club
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 10.05.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2017
Oponenti: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je zjistit na základě marketingového výzkumu příčiny nízké návštěvnosti na domácích zápasech FK Dukla Praha.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main target of this thesis is to reveal the cause of low attendance at local matches of FC Dukla Praha, based on marketing research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK