Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová identita u dětí
Název práce v češtině: Genderová identita u dětí
Název v anglickém jazyce: Children’s gender identity
Klíčová slova: gender, dítě, chlapec, dívka; genderová socializace
Klíčová slova anglicky: gender, child, boy, girl; gender socialization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kubišová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2015
Datum zadání: 17.02.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude respektovat pravidla etiky vědecké práce.
Studentka bude pravidelně konzultovat s vedoucí práce.
Seznam odborné literatury
BEAL, C. (1994). Boys and Girls: The Development of Gender Roles. New York: McGraw-Hill.

CVIKOVÁ, Jana; JURÁŇOVÁ, Jana. (eds.) (2006) Ružový a modrý svet : rodové stereotypy a ich dôsledky Bratislava: ASPEKT

JANOŠOVÁ, Pavlína. (2002) Vývoj generové identit. Dizertační práce. Praha: PedF UK.

JANOŠOVÁ, Pavlína. (2008) Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí. Praha: Grada.

JARKOVSKÁ, Lucie, (2013) Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: SLON; Brno: Masarykova univerzita.

RENZETTI, C. M.; CURRAN, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

WILKINSON, L. C.; MARRET, C. B. (eds.) (1985). Gender Influences in Classroom Interaction. Orlando: Academic Press
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK