Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ověření psychometrických charakteristik metody Multiple Errands Test u pacientů s poškozením mozku
Název práce v češtině: Ověření psychometrických charakteristik metody Multiple Errands Test u pacientů s poškozením mozku
Název v anglickém jazyce: Verification of psychometric characteristics of the Multiple Errands Test method in patients with brain damage
Klíčová slova: exekutivní funkce, získané poškození mozku, MET - HV, aktivity každodenního života
Klíčová slova anglicky: executive functions, acquired brain injury, MET - HV, activities of daily life
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2015
Datum zadání: 16.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této diplomové práci se budu zabývat exekutivními funkcemi u neuropsychologických pacientů a možným dopadem jejich oslabení či narušení na život člověka. V teoretické části se budu zabývat samotnými exekutivními funkcemi, možnostmi jejich měření a výzkumy týkající se této oblasti. Představím také metodu Multiple Errands Test (MET), kterou budu používat v empirické části práce, a výzkumy týkající se této metody.
Součástí empirické části práce bude převod metody MET do českého jazyka a použití této metody u skupiny neuropsychologických pacientů a kontrolní skupiny zdravých osob. Přínosem této práce by měla být ekologicky validní metoda použitelná pro odhalení problémů v oblasti exekutivních funkcí, které by mohly ovlivňovat každodenní fungování člověka v reálných životních situacích.
Seznam odborné literatury
Alderman, N., Burgess, P. W., Knight, C., & Henman, C. (2003). Ecological validity of a simplified version of the multiple errandss shopping test. Journal of the International Neuropsychological Society, 9, 31-34.

Castiel, M., Alderman, N., Jenkins, K., Knight, C., & Burgess, P. (2012). Use of the Multiple Errands Test - Simplified Version in the assessment of suboptimal effort. Neuropsychological Rehabilitation, 22(5), 734 - 751.

Cuberos-Urbano, G., Caracuel, A., Vilar-López, R., Valls-Serrano, C., Bateman, A., & Verdejo-García, A. (2013). Ecological validity of the Multiple Errands Test using predictive models of dysexecutive problems in everyday life. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35 (3), 329-336.

Knight, C., & Alderman, N. (2002). Development of a simplified version of the multiple errands test for use in hospital settings. Neuropsychological rehabilitation,12(3), 231 - 255.

Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.

Maier, A., Krauss, S., & Katz, N. (2011). Ecological validity of the Multiple Errands Test (MET) on discharge from neurorehabilitation hospital. OTJR:Occupation, Participation and Health. US, 31, (1), 38-46.

Manes, F., Villamil, A. R., Ameriso, S., Roca, M., & Torralva, T. (2009). „Real life“ executive deficits in patiens with focal vascular lesions affecting the cerebellum. Journal of the Neurological Sciences, 283(1-2), 95-98.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK